Архиве

Protected by Copyscape

Настава мора стално да се усавршава у складу са потребама новог доба. Да би оплеминила наставни процес, одржала сам час света око нас за ученике II-2 одељења, у савремено опремљеном кабинету биологије у нашој школи.На том часу ученицима је на очигледан и занимљив начин приближен рељеф места у коме живимо кроз филм „ На корак од велеграда“( главни и одговорни уредник Божидар Николић). Ученици су сазнали бројне информације о рељефу Врчина које не би у том обиму добили током редовне наставе у учионици и коришћењем уџбеника и слика.

Овакви часови су одлична потврда успешности коришћења иновативних садржаја у настави ради лакшег усвајања градива.

 Учитељица Гордана Апостоловић