Архиве

Protected by Copyscape

Радне навике ученика формирају се и развијају заједничким настојањем наставника и родитеља. Они представљају везу између школе и живота, јер ученик не стиче способност учења само зато да би постигао успех у школи, него да би се стеченим способностима и знањем користио у животу. И то је услов за развој дечјих способности и интересовања.

За формирање и одржавање радних навика постоје и неки објективни услови које би требало да обезбеди свака породица :

* место за рад – важно је да оно буде стално и да припада само детету. Треба да је уредно и да га дете само одржава. Све школске ствари држе се на истом месту-тако неће доћи до губљења и нервозе. То не мора бити посебна соба, већ део заједничке просторије у којој се налази радни сто, књиге и прибор ученика. Такав кутак мотивише на рад и извршавање обавеза. Битно је навикнути дете да ради на истом месту и у исто време јер су ово значајни услови за формирање радних навика.

* дневни режим ученика – важно је да је детету испланиран цео дан и то: учење, игра, одмор, рад у кући, рекреација. Ако се ове активности упражњавају у одређено време, прелазе у навику. Рад би свакако требало да претходи игри. Дневни план активности за млађу децу одређују родитељи. Старија деца су способна да планирају своје активности, али је неопходно да родитељи имају увид у тај план и његово остваривање. Контрола родитеља посебно је значајна и у пубертету, када се нагло развијају разнолика интересовања и дете може неке важне задатке заменити неважним.

* складни породични односи – радне навике ученика успешније ће се развијати ако међу родитељима и другим члановима породице постоје хармонични односи. Свађа, вика и несугласице делују на ученика депримирајуће и они постају неспособни да се концентришу на оно што треба да уче. Неслога родитеља посебно негативно утиче на ученика па може да се развије неуротичност и апатија.

Велику васпитну вредност у формирању радних навика имају домаћи задаци. Приликом њихове израде ученици примењују стечено знање и раде самостално према својим способностима. Редован рад задатака развија осећање обавезе и одговорности.

Шта родитељи могу да ураде да би ученици одговорили свим задацима?

Потребно је да се правовремено информишу о напредовању ученика, прилагођавању на програмске задатке и обавезе. Предуслов за успех је континуирана сарадња родитеља са школом, разредним старешином и предметним наставницима у оквиру “дана отворених врата”.

Треба стално да прате и надзиру дечији рад код куће (израду домаћих задатака, учење нових садржаја, понављање већ наученог градива…).

Треба да имају увид у коришћење слободног времена (игра и забава, дружење са вршњацима, гледање ТВ-а, рад на рачунару, читање и др.).

Дакле, дете се не сме  препустити самом себи. Став родитеља према ученику, његовом раду, успеху и неуспеху врло је важан на свим узрастима. Добро је да родитељи имају пуно разумевања, стрпљења, упорности и доследности у захтевима. Неопходно је често разговарати са децом, како би се што успешније пратио развој и бурне промене које он понекад доноси. Око васпитних проблема максимално треба да се заложе оба родитеља. Повољна породична клима има позитиван утицај на успех ученика, а значајан је утицај родитеља на стварање слике о себи код ученика. Један од битних задатака родитеља је да васпитавају код детета дисциплину и одговорност према раду.