Архиве

Protected by Copyscape

Правилан избор занимања је важан  јер омогућава да се остваре сви радни потенцијали човека, да се задовоље потребе и жеље, да човек пронађе себе. Деца у периоду завршетка основне школе још увек нису довољно зрела да самостално донесу овако важну одлуку, која ће им одредити чиме ће се бавити у животу. Уколико се донесе погрешна одлука то се може одразити на цео живот.

Грешка је уколико неко упише оно што уписује већина из одељења, не желећи да прекине дружење.

Многи не следе своје жеље због бриге да ли ће се уклопити у нову средину или како ће бити прихваћени.

Такође је грешка и препустити одлуку о избору занимања искључиво родитељима.Утицај који има родитељ на дете је од великог значаја. Често родитељи и не желећи, случајно или спонтано искажу своје мишљење и тиме опредељују дете да се одлучи за оно, што му можда не одговара. Родитељи могу да врше притисак на децу тиме што их терају да упишу школу коју су они хтели у младости, али у томе нису успели, па желе да њихова деца то остваре. Међутим родитељи могу  и позитивно да  утичу на одабир и даље школовање деце тиме што разговарају са њима, преносе им своја искуства и знања, а  за сваког је добро да разговара са неким ко га добро познаје. Родитељи играју значајну улогу у одабиру школе своје деце у смислу подстрека и давања савета, али крајњу одлуку ипак доноси ученик.

Уколико млада особа изабере занимање само зато што се исплати у данашње време, или зато што није могла да упише жељену школу јер није положила пријемни испит, па је одабрала нешто друго, а при том нема интересовања за то, има мале шансе да оствари професионални успех, чак и ако успешно заврши школу. Често се дешава да неко заврши школу, а да се никад  не бави том професијом.

Постоји и проблем кад деца нису у могућности да одаберу жељени профил због финансијских разлога, па се деси да одустану од школовања или одаберу нешто друго што им не одговара.

Нека деца још од малена имају одређени таленат или хоби који им касније постаје професија. Веома је важно да се то на време открије.

На избор школе утиче информисаност о образовним профилима који се нуде.Најчешћи проблем код омладине је управо тај јер нису довољно обавештени о понуђеним школама.Пре свега треба прикупити довољно објективних информација о многим занимањима и о захтевима за успешно обављање послова у тим занимањима. Познавање занимања (шта се ради, где, како, начин рада, услови рада, захтеви занимања и сл.) од примарног значаја за оне које се налазе пред проблемом избора занимања. Свако занимање поставља одређене захтеве у односу на оне који желе да се њиме баве.

Најчешће се бирају занимања код којих после завршене средње школе постоји могућност лакшег запослења. То су најчешће занимања из области економије, маркетинга, трговине и туризма.

На избор школе утиче и могућност стицања посла у граду у ком ученик живи.

Најпопуларније школе за упис биће сигурно економске и медицинске. Кандидати који планирају да упишу ове школе мораће да имају велики број поена јер је конкуренција велика, и то поготово код нових и модерних занимања. Предност ових школа је што имају огледна одељења, што значи да је ученик одмах после школе спреман за рад. Код економских школа тражени профили су банкарски службеник, финансијски техничар и администратор и пословни администратор, док је код медицинских школа то профил фармацеутски техничар. Економске школе обезбеђују висок ниво знања из области економије, математике, информатике и енглеског језика.

 

Мање тражене школе су машинске, техничке, грађевинске и сл. где је за упис потребан мањи број поена.

3

Гимназија је таква врста средње школе која захтева наставак школовања на факултету. Ове школе бирају они ђаци који су сигурни да ће уписати факултет. Оне обезбеђују висок ниво знања из разних области, док су остале школе усредсређене на одређене области.


Никад не треба заборавити да свако има различита интересовања, способности  и планове, који се не смеју занемарити.
Важно је напоменути и то да се после четворогодишњег школовања у средњим стручним школама може уписати велики број факултета.