Архиве

Protected by Copyscape

Поштованисарадници,

обавештавамо Вас да се у Основној школи „Свети Сава“ у Врчину одржава

    О П Ш Т И Н С К О    Т А К М И Ч Е Њ Е   ИЗ  Г Е О Г Р А Ф И Ј Е

24. марта 2013.године

 830–930 –  Окупљање наставника и ученика у ОШ „Свети Сава“

(учионице у приземљу са леве стране – бр 1 и 2 за ученике, а наставници се окупљају у зборници)

 

935  – Дежурни наставници  се упознају са  такмичарима – обавештавају их да све личне ствари (јакне, ранчеве, кишобране…)остављају у заједничким учионицама (бр.1 и 2), а да мобилне телефоне могу да оставе или код дежурних наставника или код својих предметних наставника  и да  са собом понесу само потребан прибор и неопходне личне ствари (воду, папирне марамице и сл.).

 

940 – Окупљање свих такмичара и наставника у холу школе

Поздравна реч и добродошлица директора ОШ „Свети Сава“Добрице Синђелића

 

945 –  Распоређивање ученика по учионицама

(такмичење се  одржава у укупно 4 учионице у приземљу – бр. 3, 4, 5 и 6. У свакој учионици дежура по два наставника, клупе су обележене бројевима 1 – 18; на улазним вратима у сваку учионицу налази се листа ученика са редним бројем које је уједно и место седења.

 

955  –  Расподела  такмичарских тестова и обавештење које ученици добијају од дежурних наставника о техничком делу израде теста – да ученици на тесту не записују  своје име и презиме, нити био који други  податак, као ни на коверти у којој се налази идентификациона картица. Све податке ученици ће уписати на идентификационим картицама које убацују у коверат,а затим  затварају-лепе коверат, затворен коверат се хефталицом причвршћује се за тест, а коверте отвара комисија након прегледања, бодовања и рангирања свих тестова.

 

1000 –  Почетак такмичења

1130 –  Школско звоно означиће завршетак предвиђених 90 минута трајања такмичења

 

око 1145 –  Ручак за све наставнике (у школској трпезарији) и  послужење за ученике

( сендвич и сок ) у учионицама 1 и 2

око 1230 –  Полазак  ученика  из ОШ „Свети Сава“ у своје матичне школе

12301630Вредновање  ученичких радова  и  проглашење  ученика који су  стекли услов за пласман на следећи ниво такмичења

За све додатне информације можете се обратити на

тел. 065-266-0-747 и  060-70-40-750

Градско такмичење из географије се одржава  13. априла 2013. године од 1300-1430 у  ОШ „Милош Црњански“ у Жаркову, улица Ђорђа Огњановића бр.2.