Архиве

Protected by Copyscape

Студијско путовање колектива наше школе донело је и потписивање још једног међународног протокола о сарадњи.

Током боравака у Марибору у Основној школи „Тоне Чуфар“ потписан је протокол о сарадњи наше две школе. Протокол су потписали Добрица Синђелић, директор ОШ „Свети Сава“ из Врчина и  Шпела Дрственшек, директорка ОШ „Тоне Чуфар“ из Марибора,  у четвртак 23. јуна 2016. године.

Протоколом се указује да ће се у наредном периоду предузимати низ различитих активности сарадње двеју школских установа на нивоу размене искустава ученика и наставничког кадра, са циљем бољег упознавања и јачања међусобних веза. Сарадња ученика и наставника наших школа допринеће стицању нових пријатељстава, усвајању и продубљивању нових знања и сазревању позитивног животног искуства савременог наставника и ученика.

Како би успостављена сарадња напредовала, продубљивала се и развијала, делатности сарадње биће усаглашене у међусобним контактима који ће претходити реализацији сваке активности.

 

Снежана Теофиловић

библиотекар ОШ „Свети Сава“