Архиве

Protected by Copyscape

У ОШ „Свети Сава“ у Врчину током ове школске 2012/2013. године реализује се програм „Школа без насиља“. Пројекат спроводи UNICEF у сарадњи са Градском управом града Београда – Секретаријат за образовање.

Школа без насиљаШкола без насиљаГлавни циљ програма јесте стварање безбедне и подстицајне средине за учење, рад и развој деце. Програмом су обухваћена деца, наставници и остали запослени у школи, родитељи и локална заједница – јер само заједничко и усклађено деловање може довести до циља а то је „ Сигурно окружење“ за децу Врчина. Ментор пројекта је Невенка Грагуљац. У школи је спроведена едукација запослених који су укључени у реализацију, формиран је тим који је задужен за подршку програма, праћење и реализацију.

Конфликти  се не могу спречити или избећи, али насиље као могућ одговор на конфликт може. Ненасиље не подразумева пасивност, већ активно, конструктивно и креативно опхођење при конфликтима. Превенција насиља се управо може постићи развојем таквог начина опхођења. Тако се развија и разумевање, ствара поверење и позитивна комуникација. Зато смо сви са радошћу ушли у реализацију овог пројекта свесни његовог значаја за нашу средину, јер желимо да њиме:

  •  Пружимо додатну подршку родитељима.
  •  Подстакнемо партнерство родитеља, деце, школе и локалне заједнице.
  •  Развијамо позитивне вредности код деце.
  •  Да наши ученици промене насилне обрасце понашања.
  •  Да школа буде сигурна средина где деца могу да постигну бољи успех, баве се спортом, учествују у креативним радионицама и ваннаставним активностима.
  • Да деци Врчина, а нашим ученицима пружимо сигурну средину за здраво и срећно одрастање и школовање.